flaga godlo
Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021.
Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim przystąpiło do realizacji programu pod nazwą „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – 2021 realizowanego w ramach Funduszu Solidarnościowego.

Całkowita wartość projektu w ramach dofinansowania ze środków Funduszu Solidarnościowego wynosi 241.510,50 złotych.

Program dedykowany jest pełnoletnim osobom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne. Program ma również na celu przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnością.

Kluczowym celem programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla pełnoletnich osób z niepełnosprawnością przy:
 • wykonywaniu codziennych czynności,
 • poprawie funkcjonowania w życiu społecznym,
 • ograniczaniu skutków niepełnosprawności,
 • stymulacji do podejmowania aktywności na różnych szczeblach życia codziennego

Osoby z niepełnosprawnością będą miały możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy:

 • wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe itp.);
 • zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
 • załatwieniu spraw urzędowych;
 • nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
 • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 • wykonywanie czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do lub z placówki oświatowej.

 

Nabór wniosków do programu  „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2021  prowadzony jest od dnia 19 maja 2021 roku do dnia 11 czerwca 2021 roku.


Wnioski można składać w kancelarii PCPR w Wodzisławiu Śląskim (pokój nr 11), ul. Wałowa 30, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30-15.00 lub drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod nr tel. (32) 455 14 30  wew. 38. Osoby upoważnione do kontaktu: Izabela Mitko, Jolanta Podleśny.

 

Dokumenty wraz z załącznikami:

- Karta zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021,
- Kserokopia orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność,
- Klauzula RODO.

 
flaga godlo
Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021.
Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim

 


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim przystąpiło do realizacji programu pod nazwą „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – 2021 realizowanego w ramach Funduszu Solidarnościowego.

 

Całkowita wartość projektu w ramach dofinansowania ze środków Funduszu Solidarnościowego wynosi 241.510,50 złotych.


Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim poszukuje osób zainteresowanych świadczeniem usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w formie umowy zlecenia, w ramach programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021".

 

Usługi asystenta mogą świadczyć:

 • osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny,
 • osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu,
 • osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego.
 • osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, niekaralność oraz nieposzlakowaną opinię, wysoką kulturę osobistą oraz umiejętność i doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi.

Zakres obowiązków asystenta:


Do zadań asystenta należeć będzie m.in. pomoc w:

 • wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe itp.);
 • zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
 • załatwieniu spraw urzędowych;
 • nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
 • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 • wykonywanie czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do lub z placówki oświatowej.


Usługa asystenta będzie realizowana przez 24 godziny na dobę  przez 7 dni w tygodniu (nie więcej niż 60 godzin w miesiącu, 40 zł brutto za godzinę zegarową). Asystent ma refundowane koszty wynagrodzenia, koszty zakupu biletów komunikacji publicznej lub koszty dojazdu własnym środkiem transportu w związku z  wyjazdami, nie więcej niż 200 zł miesięcznie, koszty zakupu biletów na wydarzenia kulturalne (nie więcej niż 79,76 zł miesięcznie), koszty zakupu środków ochrony osobistej (nie więcej niż 50 zł miesięcznie).


Dokumenty potwierdzające kwalifikacje do świadczenia usług asystenta osoby z niepełnosprawnością można składać w kancelarii PCPR w Wodzisławiu Śląskim (pokój nr 11), ul. Wałowa 30, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30-15.00. W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod nr tel. (32) 455 14 30 wew. 38. Osoby upoważnione do kontaktu: Izabela Mitko, Jolanta Podleśny.


Nabór do programu  „Asystent osobisty osoby niepełnosprawne” – edycja 2021" prowadzony jest od 19 maja 2021 roku do 11 czerwca 2021 r.

 

Dokumenty wraz z załącznikami:


- Karta zgłoszenia kandydata na asystenta osoby niepełnosprawnej do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021,
- Dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe lub dokument poświadczający 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu
- Klauzula RODO.


 aktywny samorzad

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śl. informuje, iż z dniem 31 sierpnia 2021 r. upływa termin składania wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” MODUŁ I.


Wszelkie informacje można uzyskać bezpośrednio w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śl., Zespół Dofinansowań PFRON, Środków Zewnętrznych oraz Wsparcia Uchodźców ul. Wałowa 30 lub pod numerem tel.: 32 455 14 30 wew. 33,34 oraz tutaj: http://www.pcpr-wodzislaw.pl/osoby-aktywny-samorzad-2021,39#pcpr

 

UWAGA: W przypadku Modułu II POMOC W UZYSKANIU WYKSZTAŁCENIA NA POZIOMIE WYŻSZYM nabór wniosków na rok akademicki 2021/2022 odbywa się tylko on line poprzez platformę SOW pod adresem https://sow.pfron.org.pl/ w terminie od 01 sierpnia do 10 października 2021 r.

 
Pfron nowe logo

Oaza Barwy jesieni

12.10.2021r. Barwy jesieni w Oazie Aktywności

Koncert zespołu wokalno – muzycznego „Only One” I LO im. 14 Pułku Powstańców Śl.

Zespół „Only One” rozpoczął swoją artystyczną działalność w roku 2016. Zespół tworzą młodzi artyści „Jedynki”, którzy na szkolnej scenie realizują swoje muzyczne pasje, tworzą własne muzyczne i wokalne aranżacje utworów. Tradycją „Jedynki” są Koncerty dla rodziców, koncerty noworoczne i jubileuszowe. Młodzi Artyści chętnie dzielą się swoim talentem, występując podczas wydarzeń kulturalnych w środowisku lokalnym, w tym związanych ze współpracą „Jedynki” z PCPR.

Skład zespołu zmienia się: artystów kończących szkołę zastępują ich młodsi koleżanki i koledzy, którzy na co dzień rozwijają swoje uzdolnienia wokalno-muzyczne we własnych, pozaszkolnych zespołach oraz zdobywają nagrody w konkursach, przeglądach i festiwalach muzycznych.

Aktualny skład zespołu „Only One”, który dziś usłyszymy:

Wokale:

1. Oliwia Hudek
2. Natalia Karwot
3. Kamila Klimek
4. Antonina Krótki
5. Aleksandra Łukasik
6. Zuzanna Maciejczyk
7. Hanna Panek
8. Zuzanna Płaczek
9. Błażej Władarz

Instrumenty:

1. Karolina Sobik, Jakub Kwaśnica, Karol Kubica – pianino
2. Bartek Kwaśnica – gitara basowa
3. Maja Kordowska – perkusja
4. Hanna Panek – flet
5. Julia Sosna – gitara
6. Grzegorz Zychma – trąbka

Lista utworów

1. „Opowiadaj mi tak” wokal: Zuzanna Maciejczyk, fortepian: Karolina Sobik, perkusja: Maja Kordowska
2. „Impossible” wokal: Oliwia Hudek, fortepian: Jakub Kwaśnica, perkusja: Maja Kordowska, flet: Hanna Panek, trąbka: Grzegorz Zychma, gitara basowa: Bartek Kwaśnica
3. „Let it be” wokal: Błażej Władarz, fortepian: Karolina Sobik, perkusja: Maja Kordowska, gitara basowa: Bartek Kwaśnica
4. „Crazy” wokal: Oliwia Hudek, Antonina Krótki, Kamila Klimek i Zuzanna Maciejczyk, fortepian: Jakub Kwaśnica, perkusja: Maja Kordowska, trąbka: Grzegorz Zychma
5. „Love on the brain” wokal: Oliwia Hudek, Antonina Krótki, Kamila Klimek i Zuzanna Maciejczyk piano: Jakub Kwaśnica, perkusja: Maja Kordowska
6. „If I ain’t got you” wokal: Oliwia Hudek, fortepian: Kuba Kwaśnica
7. „Heart of stone” Natalia Karwot (podkład własny- Mp3)
8. „Home town” Zuzanna Płaczek, (podkład własny)
9. „Wielka woda” wokal: 1 zwrotka: Natalia Karwot, 2 zwrotka: Aleksandra Łukasik, chórki: Oliwka Hudek, Błażej Władarz, Hanna Panek, Zuzia Maciejczyk, gitara: Julia Sosna, gitara basowa: Bartek Kwaśnica, fortepian: Karol Kubica