W dniu wczorajszym tj. 16 marca,  wodzisławski profilaktyk, podkomisarz Patryk Błasik  oraz st. sierżant Monika Kąkol spotkali  się w Oazie Aktywności, na terenie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim, z wychowankami rodzinnej pieczy zastępczej, by przeprowadzić zajęcia profilaktyczne pod hasłem „Odpowiedzialność karna nieletnich”.

Młodzi ludzie mogli dowiedzieć się kim jest osoba nieletnia, jakie są zasady odpowiedzialności nieletnich, czym jest demoralizacja oraz cyberprzemoc i bezprawne użycie cudzego wizerunku.

Podczas prelekcji omawiany był temat konsekwencji prawnych popełniania czynów zabronionych przez osoby nieletnie, aby młodzież miała świadomość, że zachowania niezgodne z prawem nie pozostają bez odpowiedzialności.

20230316 18374520230316 18380620230316 18383220230316 190425