Ośrodek Św. Hiacynta i Francziszek Ośrodek Wsparcia w Połomi