Trening psychofizycznego wraz z elementami treningu umiejętności

 
Trening psychofizycznego wraz z elementami treningu umiejętności
interpersonalnych dla 8 uczestników projektu
 
 
Trening psychofizycznego wraz z elementami treningu umiejętności
interpersonalnych dla 8 uczestników projektu 
          W okresie od 01.07.2081r. do 07.07.2018r.  zorganizowany został Trening psychofizyczny z elementami treningu umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów w formie wyjazdowej dla 8 niepełnosprawnych uczestników Uczestnikom zapewniony został pobyt w Pensjonacie „Pod Giewontem” w Zakopanem, opieka oraz transport na zajęcia. W trakcie pobytu uczestnicy brali udział
w warsztatach psychologicznych w wymiarze 20h oraz zajęciach o charakterze rehabilitacyjnym.
Celem warsztatów psychologicznych było m.in. kształtowanie pozytywnych relacji uczestnika
 z osobami bliskimi, sąsiadami, z innymi osobami w czasie zakupów, w środkach komunikacji publicznej, w urzędach, w instytucjach kultury; nabycie umiejętności rozwiązywania konfliktów oraz rozładowania napięcia, nabycie umiejętności adekwatnego spostrzegania problemu
i stosowania konstruktywnych rozwiązań, niwelowanie zachowań biernych i braku inicjatywy, nabycie umiejętności pozytywnego myślenia, kształtowanie umiejętności spokojnego rozpatrywania problemu, rozwijanie umiejętności właściwego postrzegania i opisywania problemu, rozwijanie umiejętności pełnienia ról życiowych, doskonalenie umiejętności współpracy i współdziałania z innymi, nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów społecznych.