Trenujemy...

Trening praktycznych umiejętności życiowych realizowany jest w sposób ciągły dla dwóch grup uczestników projektu: wychowanków oraz  osób
z niepełnosprawnościami w stopniu umiarkowanym oraz znacznym.
 
          Trening praktycznych umiejętności życiowych realizowany jest w sposób ciągły dla dwóch grup uczestników projektu: wychowanków oraz  osób
z niepełnosprawnościami w stopniu umiarkowanym oraz znacznym. Każda z grup ma swojego trenera zajęć, który stara się dostosować poziom zajęć oraz harmonogram ich realizacji do potrzeb uczestników. Trening podzielony jest na 6 tematycznych części: trening kulinarny (50h), trening higieniczny (15 godzin), trening gospodarczy i obsługi sprzętu RTV i AGD (20h), trening ogrodniczy (20h), trening ekonomiczny (30h), trening umiejętności korzystania z instytucji użyteczności publicznej i transportu publicznego (20h). Trening prowadzony jest zamiennie i polega na systematycznej nauce lub podtrzymaniu posiadanego poziomu sprawności w zakresie samoobsługi, samodzielności życiowej, rozwijania kontaktów społecznych oraz pełnienia ról społecznych, pomoc w wykonywaniu czynności niezbędnych w życiu codziennym.