2018-07-03


Zapytanie ofertowe


ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę artykułów spożywczych do trzech Punktów Dziennego Pobytu Środowiskowego: w Wodzisławiu Śląskim, ul. Szkolna 1, w Radlinie, ul. Orkana 23, w Rydułtowach, ul. Strzelców Bytomskich 11, działających w ramach realizacji projektu "Środowiskowy Interfejs Pomocowy" zgodnie z art. 4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579)

ZAPYTANIE OFERTOWE
na dostawę artykułów spożywczych
do trzech Punktów Dziennego Pobytu Środowiskowego:
w Wodzisławiu Śląskim, ul. Szkolna 1, w Radlinie, ul. Orkana 23,
w Rydułtowach, ul. Strzelców Bytomskich 11,
działających w ramach realizacji projektu "Środowiskowy Interfejs Pomocowy"
zgodnie z art. 4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579)

(więcej wiadomości na ten temat można uzyskać klikając na informację)