Od dnia 1 czerwca 2023 roku na każde umieszczone dziecko, wysokość świadczeń przysługujących rodzinie zastępczej i prowadzącemu rodzinny dom dziecka wynosi:

1) świadczenia obligatoryjne:

1.002 zł miesięcznie w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej;
1.517 zł miesięcznie w przypadku dziecka umieszczonego w niezawodowej, zawodowej rodzinie zastępczej oraz rodzinnym domu dziecka.

Na dziecko przebywające w rodzinnej pieczy zastępczej, legitymujące się orzeczeniem
o niepełnosprawności przysługuje dodatek w wysokości 306 zł miesięcznie.

2) Świadczenia fakultatywne:

- świadczenie na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka.
- świadczenie na pokrycie wydatków związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych - jednorazowo

Tutaj znajdziesz wnioski o świadczenia dla rodziny zastępczej:

Druki do pobrania

500.jpg300.jpg