Zespół Dofinansowań PFRON, Środków Zewnętrznych oraz Wsparcia Uchodźców


ABY SKORZYSTAĆ Z UŁATWIEŃ DLA OSÓB NIEDOWIDZĄCYCH I SŁABOWIDZĄCYCH
NALEŻY WŁĄCZYĆ GŁOŚNIKI,
A SYSTEM SAM PRZECZYTA TEKST ZE STRONY


Zespół Dofinansowań PFRON, Środków Zewnętrznych oraz Wsparcia Uchodźców realizuje zadania powiatu poprzez:

1.Wspieranie osób niepełnosprawnych - dofinansowanie zadań finansowanych
-w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych-
-w zakresie rehabilitacji społecznej takich jak:
-dofinansowanie osobom niepełnosprawnym oraz ich opiekunom uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych,
-dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
-dofinansowanie sprzętu rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych,
-dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych,
-dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki,
-dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla instytucji,
-dofinansowanie działania warsztatów terapii zajęciowej,
2.Udzielanie osobom niepełnosprawnym informacji o ich prawach i uprawnieniach,

3.Wydawanie decyzji o:
-umieszczeniu w domach pomocy społecznej na terenie Powiatu Wodzisławskiego,
-skierowaniu do Powiatowego Ośrodka Wsparcia PERŁA w Wodzisławiu Śląskim,
4.Pomoc uchodźcom i repatriantom,