PRACOWNICY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE
W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM

DYREKTOR
Obiegły Irena
pokój nr 12

ZASTĘPCA DYREKTORA
Witoszek Aleksandra
pokój nr 10

DZIAŁ ORGANIZACYJNY, KADR, NADZORU I WSPARCIA OSÓBNIEPEŁNOSPRAWNYCH

 ZESPÓŁ KADR I NADZORU

Główny specjalista ds. kadrowo – administracyjnych - koordynator
Ferek Ewa
nr wew. 52, pokój nr 4
 
Sekretarki:
Wysłucha Tatiana
nr wew. 36, pokój nr 11

Piprek Aneta
nr wew. 43, pokój nr 1

ZESPÓŁ DOFINANSOWAŃ PFRON, ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH ORAZ WSPARCIA UCHODŹCÓW

KIEROWNIK ZESPOŁU
Domańska – Łuska Michalina
nr wew. 34, pokój nr 16

Główny specjalista
Oleś Monika
nr wew. 33, pokój nr 15

Aspirat pracy socjalnej
Michaela Kral - Nieścier
nr wew. 33, pokój nr 14
 
ZESPÓŁ POMOCY INSTYTUCJONALNEJ I POSTĘPOWAŃ ADMINISTRACYJNYCH

KIEROWNIK ZESPOŁU
Jakubiec - Maruszewska
nr wew. 48, pokój nr 3

Główny specjalista
Mitko Izabela
nr wew. 53 , pokój nr 2

 

SEKCJA WSPARCIA RODZIN PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO I INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

KIEROWNIK SEKCJI:
Michalczuk – Nowak Agnieszka
nr wew. 45, pokój nr 7

ZESPÓŁ DS. RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ

Psycholog
Cabak Zuzanna
nr wew. 37, pokój nr 11

Pedagog - koordynator
Krutkiewicz Joanna
nr wew. 44, pokój nr 6

Specjaliści pracy socjalnej:
Malina Alina
nr wew. 47, pokój nr 4

Czajka Ewa
nr wew. 47, pokój nr 4

Pracownik socjalny
Piekorz Marzena
nr wew. 42, pokój nr 3


Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej:
Stawarska Zuzanna
nr wew. 42, pokój nr 3

Kwiatoń Katarzyna
nr wew. 32, pokój nr 5

Rduch Aldona
nr wew. 32, pokój nr 5

Gaszka Beata
nr wew. 46, pokój nr 8

Ostroch Halina
nr. wew. 46, pokój nr 8

ZESPÓŁ DS. ŚWIADCZEŃ

Inspektorzy:
Jarecka Sonia
nr wew. 41, pokój nr 2

Pilzak Izabela
nr wew. 41, pokój nr 2

 

Piprek Weronika
nr wew. 41, pokój nr 2

Pomoc administracyjna:
Strzelczyk Justyna
nr wew. 40, pokój nr 1

Głogowska Dominika
nr wew. 40 pokój 1

Żmijewska Agnieszka
nr wew. 40, pokój nr 1

ZESPOŁU DS. PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO  I INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

Terapeuta rodzinny
Osadnik Alina
nr wew. 31, pokój nr 13

SEKCJA FINANSOWA

Główny księgowy
Kopczyńska Dagmara
nr wew. 50, pokój nr 8

Główny specjalista ds. finansowych
Kabut Katarzyna
nr wew. 39, pokój nr 9

Starszy inspektor ds. księgowości
Gąsecka Justyna
nr wew. 39, pokój nr 9

Inspektor
Kłosok Aneta
nr wew. 39, pokój nr 9