PRACOWNICY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM


p. Irena Obiegły
– Dyrektor.

ZASTĘPCA DYREKTORA
Witoszek Aleksandra
nr wew. 52, pokój nr 4
 

DZIAŁ ORGANIZACYJNY, KADR, NADZORU I WSPARCIA OSÓBNIEPEŁNOSPRAWNYCH

 ZESPÓŁ KADR I NADZORU

Główny specjalista ds. kadrowo – administracyjnych - koordynator
Ferek Ewa
nr wew. 48, pokój nr 3
 
Sekretarki:

Wysłuch Tatiana
nr wew. 36, pokój nr 11

Piprek Aneta
nr wew. 36, pokój nr 11

ZESPÓŁ DOFINANSOWAŃ PFRON, ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH ORAZ WSPARCIA UCHODŹCÓW

KIEROWNIK ZESPOŁU
Domańska – Łuska Michalina
nr wew. 34, pokój nr 16

Główny specjalista
Oleś Monika
nr wew. 33, pokój nr 15

Aspirat pracy socjalnej
Michaela Kral - Nieścier
nr wew. 33, pokój nr 14
 
Terapeuta zajęciowy
Kaszta Janina
Projekt „Pokonajmy samotność - Cieszmy się życiem”

Opiekun
Kasparek Katarzyna
Projekt „Pokonajmy samotność - Cieszmy się życiem”

Opiekun
Urbanek Monika
Projekt „Pokonajmy samotność - Cieszmy się życiem”

Pedagog - Animator Lokalny, Koordynator
Pawełek Joanna
Projekt „Oaza aktywności”
 
Pedagog - Animator Lokalny
Gazda Marlena
Projekt „Oaza aktywności”

Pracownik socjalny - Animator Lokalny
Piątkowska Monika
Projekt „Oaza aktywności”

ZESPÓŁ POMOCY INSTYTUCJONALNEJ I POSTĘPOWAŃ ADMINISTRACYJNYCH

KIEROWNIK ZESPOŁU
Podleśny Jolanta
nr wew. 38, pokój nr 10

Główny specjalista
Mitko Izabela
nr wew. 38, pokój nr 10


SEKCJA WSPARCIA RODZIN PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO I INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

KIEROWNIK SEKCJI:
Michalczuk – Nowak Agnieszka
nr wew. 45, pokój nr 7

ZESPÓŁ DS. RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ

PSYCHOLOG:
Cabak Zuzanna
nr wew. 37, pokój nr 11

PEDAGOG:
Krutkiewicz Joanna - koordynator
nr wew. 44, pokój nr 6

PRACOWNICY SOCJALNI:

Alina Malina
nr wew. 47, pokój nr 4

Jakubiec – Maruszewska Agnieszka
nr wew. 47, pokój nr 4

Piekorz Marzena
nr wew. 42 , pokój nr 3

Gaszka Beata
nr wew. 46, pokój nr 8
 

Ostroch Halina
nr. wew. 46, pokój nr 8


KOORDYNATORZY RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ:

Stawarska Zuzanna
nr wew. 42, pokój nr 3

Kwiatoń Katarzyna
nr wew. 32, pokój nr 5

Rduch Aldona
nr wew. 32, pokój nr 5

ZESPÓŁ DS. ŚWIADCZEŃ

INSPEKTORZY:
Jarecka Sonia
nr wew. 41, pokój nr 2

Machnik Izabela
nr wew. 41, pokój nr 2

Piprek Weronika
nr wew. 41, pokój nr 2

POMOC ADMINISTRACYJNA:

Strzelczyk Justyna
nr wew. 40, pokój nr 1

Czajka Ewa
nr wew. 41 pokój 2

Żmijewska Agnieszka
nr wew. 40, pokój nr 1

ZESPOŁU DS. PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO  I INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

Osadnik Alina

Terapeuta rodzinny
nr wew. 31, pokój nr 13

SEKCJA FINANSOWA

Kopczyńska Dagmara

Główny księgowy
nr wew. 39, pokój nr 8
 
Kabut Katarzyna
Główny specjalista ds. finansowych
nr wew. 39, pokój nr 9
 
Gąsecka Justyna
Starszy inspektor ds. księgowości
nr wew. 39, pokój nr 9

Kłosok Aneta
Pomoc administracyjna
nr wew. 39, pokój nr 9