Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Wodzisławiu Śląskim jest jednostką
organizacyjną wchodzącą w skład
powiatowej administracji zespolonej
utworzoną na mocy uchwały Rady
Powiatu Wodzisławskiego Nr III/29/99
z dnia 25.01.1999 r.
2017-02-27
ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAPYTANIE OFERTOWE
na dostarczenie 45 zestawów sztućców, w skład których wchodzi widelec, nóż i łyżeczka na wyposażenie 3 Punktów Dziennego Pobytu Środowiskowego w Wodzisławiu Śląskim przy ul Szkolnej 1, Radlini e przy ul. Orkana 23 i Rydułtowac h przy ul. Strzelców Bytomskich 11 na potrzeby projektu pn. „Środowiskowy Interfejs Pomocowy”.


Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 - formularz oferty


2017-02-27
ZAPYTANIE OFERTOWE

Usługa poradnictwa prawnego, w miejscowości Radlin, Rydułtowy i Wodzisław Śląski w ramach projektu "Środowiskowy Interfejs Pomocowy"

Kliknij tutaj, aby zapoznać się z treścią oferty


2017-02-27
ZAPYTANIE OFERTOWE

Usługa psychologa doradcy w miejscowości Radlin, Rydułtowy i Wodzisław Śląski w ramach projektu "Środowiskowy Interfejs Pomocowy"

Kliknij tutaj, aby zapoznać się z treścią oferty


2017-02-24
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
prowadzonego w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej 30.000 euro
zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.)

na dostawę 30 sztuk aktywacji głosowych w abonamencie i 5 sztuk aktywacji głosowych
z możliwością dostępu do internetu
w związku z realizacją projektu „Środowiskowy Interfejs Pomocowy”.

W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej 30.000 euro za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez:

POLKOMTEL SP. Z O.O., ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa


Uzasadnienie wyboru

Wybrano ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia kryterium ceny ofert i spełniającą wszystkie warunki określone w zapytaniu ofertowym.


2017-02-24
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
prowadzonego w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej 30.000 euro
zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.)

na dostawę routera wraz aktywacją i abonamentem w związku z realizacją projektu „Środowiskowy Interfejs Pomocowy”.

W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej 30.000 euro za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez:

DARNET. NET, Dariusz Lyczko, ul. Daszyńskiego 5, 44-274 Rybnik


Uzasadnienie wyboru

Wybrano ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia kryterium ceny ofert i spełniającą wszystkie warunki określone w zapytaniu ofertowym.Jesteś na stronie: 1 zobacz stronę: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Projektowanie stron internetowych Copyright © 2007 Neone
Wszelkie prawa zastrzeżone
Wodzisław Ślaski, ul. Wałowa 30,
NIP 647-218-85-28 tel./fax: (32) 455-14-30 e-mail: pcpr_wodz@poczta.onet.pl