Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Wodzisławiu Śląskim jest jednostką
organizacyjną wchodzącą w skład
powiatowej administracji zespolonej
utworzoną na mocy uchwały Rady
Powiatu Wodzisławskiego Nr III/29/99
z dnia 25.01.1999 r.
2017-04-19
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
prowadzonego w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej 30.000 euro
zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.)

na usługę koordynatora projektu p.n. „Środowiskowy Interfejs Pomocowy” "

W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej 30.000 euro za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez:

Marek Koczy, ul. Ks. Skargi 30, 44-273 Rybnik


Uzasadnienie wyboru

Wybrano ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia kryterium ceny ofert i spełniającą wszystkie warunki określone w zapytaniu ofertowym.


2017-04-15
ALLELUJA Zmartwychwstanie Pańskie

Niech Zmartwychwstanie Pańskie, które niesie odrodzenie duchowe,
napełni wszystkich spokojem i wiarą,
da siłę w pokonywaniu trudności
i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość …Z najlepszymi życzeniami
Dyrekcja oraz pracownicy
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Wodzisławiu Śląskim


2017-04-12
Informacja o braku złożonych ofert

Wodzisław Śląski, dnia 12.04.2017 r. Informujemy, że na zapytanie ofertowe z dnia 31 marca 2017 r. - na dostawę programów usprawniających pamięć, koncentrację, uwagę oraz wspomagających przy organizacji ćwiczeń ruchowych - na wyposażenie 3 Punktów Dziennego Pobytu Środowiskowego: w Wodzisławiu Śląskim, ul. Szkolna 1, w Radlinie, ul. Orkana 23, w Rydułtowach, ul. Strzelców Bytomskich 11, na potrzeby projektu pn. „Środowiskowy Interfejs Pomocowy”, nie wpłynęła żadna oferta.

2017-04-10
Zapytanie ofertowe dot. dostarczenia materiałów szkoleniowych

Zaproszenie do składania ofert na dostarczenie materiałów szkoleniowych tj. teczek na materiały szkoleniowe formatu A4 wraz z notatnikiem i długopisem oraz pendrive'ów dla 68 uczestników/uczestniczek projektu "Lepsze Jutro".

ZAPYTANIE OFERTOWE

Oferta wykonawcy


2017-04-10
Zapytanie ofertowe dot. przeprowadzenia zajęć z równości szans

Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie zajęć o tematyce "Równość szans kobiet i mężczyzn" dla 68 uczestników/uczestniczek projektu "Lepsze Jutro".

ZAPYTANIE OFERTOWE

Oferta wykonawcy

Oświadczenie wykonawcy usługiJesteś na stronie: 1 zobacz stronę: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Projektowanie stron internetowych Copyright © 2007 Neone
Wszelkie prawa zastrzeżone
Wodzisław Ślaski, ul. Wałowa 30,
NIP 647-218-85-28 tel./fax: (32) 455-14-30 e-mail: pcpr_wodz@poczta.onet.pl