Sekcja finansowa

Sekcja Finansowa realizuje następujące zadania:


-przeprowadzi zamówienia publiczne w Centrum,
-sprawuje formalno – rachunkowy nadzór nad sprawami finansowymi Centrum, w tym nad środkami pozyskanymi z funduszy celowych,
-dokonuje wpłat i wypłat zobowiązań,
-prowadzi kasę Centrum,
-współpracuje ze Skarbnikiem Powiatu i Wydziałem Finansowo-Budżetowym Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim w zakresie prawidłowej gospodarki finansowej,
-rzetelnie zabezpiecza dokumentację,
-przygotowuje okresowe sprawozdania finansowe w tym w wersji
elektronicznej.