Powiatowy Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy
w Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim

Prowadzi:

- wsparcie ambulatoryjne dla osób doświadczających przemocy
- zajęcia grupowe programu korekcyjno – edukcyjnego
- hostel dla osób doświadczających przemocy
- wsparcie i poradnictwo wychowawcze
- konsultacje psychologiczno – pedagogiczne
- zajęcia „Szkoły dla Rodziców”
- warsztaty edukacyjne dla szkół Powiatu Wodzisławskiego

Jesteśmy dla Ciebie przez 7 dni w tygodniu! 

Więcej informacji i zapisy:

032 455 60 32 

W trakcie konsultacji, rozmowy obowiązują maseczki ochronne
oraz zachowanie odpowiedniego dystansu
zgodnie z obowiązującym reżimem sanitarnym.