Powiatowy Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim

...

Wodzisław Śl., dnia 16 marca 2020 roku
 
Zmiany Organizacyjne dotyczące sposobu
funkcjonowania Powiatowego Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla
Ofiar Przemocy w Rodzinie w Wodzisławiu Śl.

W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, w celu zwiększenia bezpieczeństwa zdrowotnego osób korzystających z usług świadczonych przez Powiatowy Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Wodzisławiu Śl. oraz pracowników Ośrodka wprowadza się do odwołania następujące ograniczenia.

1. Zawiesza się wszelkie formy wsparcia udzielane w trybie ambulatoryjnym.
2. Zawiesza się zajęcia grupowe programu korekcyjno-edukacyjnego.
3. Zawiesza się działanie hostelu.

W przypadkach potrzeby konsultacji, zalecamy kontakt telefoniczny pod nr. 32 455 60 32 w godzinach od 7.00 do 20.00 przez siedem dni w tygodniu
 

Dyrektor
Celina Uherek-Biernat

Tekst alternatywny
 
Tekst alternatywny