Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Gorzyczkach

Przedmiotem działalności Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych jest obsługa administracyjno – ekonomiczna i organizacyjna placówek opiekuńczo - wychowawczych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wodzisławski.
„Centrum” zajmuje się obsługą dwóch placówek opiekuńczo – wychowawczych:
Powiatowy Dom Dziecka w Gorzyczkach dla 35 wychowanków (w tym: 5 dodatkowych miejsc zgodnie z decyzją wojewody);
Powiatową Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą w Wodzisławiu Śląskim dla 17 wychowanków (w tym: 3 dodatkowe miejsca zgodnie z decyzją wojewody).