O nas

 

W codziennej pracy podejmujemy wiele działań w zakresie zabezpieczenia niezbędnych potrzeb mieszkańców naszego Powiatu. Naszym głównym działaniem objęte są przede wszystkim rodziny zastępcze, dzieci i młodzież, osoby niepełnosprawne jak i ludzie w podeszłym wieku. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim realizuje zadania wynikające z:

• ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej
• ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
• ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

W codziennej pracy podejmujemy wiele działań w zakresie zabezpieczenia niezbędnych potrzeb mieszkańców naszego Powiatu. Naszym głównym działaniem objęte są przede wszystkim rodziny zastępcze, dzieci i młodzież, osoby niepełnosprawne jak i ludzie w podeszłym wieku. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim realizuje zadania wynikające z:

• ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej
• ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
• ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

 

Schemat organizacyjny Powiatowego Centrum w Wodzisławiu Śląskim:schemat organizacyjny

Godziny urzędowania pracowników:
 
DZIAŁ ORGANIZACYJNY, KADR, NADZORU I WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

ZESPÓŁ KADR I NADZORU
od poniedziałku do piątku 7:30 – 15:30

ZESPÓŁ DOFINANSOWAŃ PFRON, ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH ORAZ WSPARCIA UCHODŹCÓW
od poniedziałku do piątku 7:30 – 15:30

ZESPÓŁ POMOCY INSTYTUCJONALNEJ I POSTĘPOWAŃ ADMINISTRACYJNYCH
od poniedziałku do piątku 7:30 – 15:30

SEKCJA WSPARCIA RODZIN, PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO I INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

ZESPÓŁ DS. RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ
od poniedziałku do piątku 7:30 – 17:00

ZESPÓŁ DS. ŚWIADCZEŃ
od poniedziałku do piątku 7:30 – 15:30

ZESPÓŁ DS. PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO I INTERWENCJI KRYZYSOWEJ
zgodnie z przyjętym harmonogramem

SEKCJA FINANSOWA
od poniedziałku do piątku 6:00 – 15:30