PRACOWNICY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM

DYREKTOR
Witoszek Aleksandra
pokój nr 12

ZASTĘPCA DYREKTORA
Grzegorz Strzebińczyk
pokój nr 7

DZIAŁ ORGANIZACYJNY, KADR, NADZORU I WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 ZESPÓŁ KADR I NADZORU

Główny specjalista ds. kadrowo – administracyjnych - koordynator
Ferek Ewa
nr wew. 52, pokój nr 4
 
Sekretarki:

Wysłucha Tatiana
nr wew. 36, pokój nr 1

ZESPÓŁ DOFINANSOWAŃ PFRON, ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH ORAZ WSPARCIA UCHODŹCÓW

KIEROWNIK ZESPOŁU
Domańska – Łuska Michalina
nr wew. 34, pokój nr 16

Główny specjalista
Oleś Monika
nr wew. 33, pokój nr 15

Aspirat pracy socjalnej
Podleśny Sandra
nr wew. 33, pokój nr 14

ZESPÓŁ POMOCY INSTYTUCJONALNEJ I POSTĘPOWAŃ ADMINISTRACYJNYCH

KIEROWNIK ZESPOŁU
Agnieszka Jakubiec - Maruszewska
nr wew. 48, pokój nr 3

Główny specjalista
Mitko Izabela
nr wew. 53 , pokój nr 2

SEKCJA WSPARCIA RODZIN PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO I INTERWENCJI KRYZYSOWEJ


ZESPÓŁ DS. RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ

Psycholog
Cabak Zuzanna
nr wew. 31, pokój nr 13

Pedagog - koordynator
Krutkiewicz Joanna
nr wew. 44, pokój nr 6

Specjaliści pracy socjalnej:
Czajka Ewa
nr wew. 32, pokój nr 5

Specjaliści pracy z rodziną:

Anna Klimek
nr wew. 32, pokój nr 5

Cyran Dominika
nr wew. 46, pokój nr 8


Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej:

Stawarska Zuzanna
nr wew. 42, pokój nr 3

Kwiatoń Katarzyna
nr wew. 46, pokój nr 8

Rduch Aldona
nr wew. 47, pokój nr 4

Gaszka Beata
nr wew. 47, pokój nr 4

Styrnol Iwona
nr wew. 47, pokój nr 4

Ostroch Halina
nr. wew. 42, pokój nr 3

ZESPÓŁ DS. ŚWIADCZEŃ


KIEROWNIK ZESPOŁU
Michalczuk - Nowak Agnieszka
nr wew. 37, pokój nr 11

Inspektor

Strzelczyk Justyna
nr wew. 40, pokój nr 1

Pomoc administracyjna:
Honisz Dominika
nr wew. 40 pokój 1

Inspektorzy:

Jarecka Sonia
nr wew. 41, pokój nr 2

Pilak Izabela
nr wew. 41, pokój nr 2

ZESPOŁU DS. PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO  I INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

Specjaliści w zakresie poradnictwa:
psychologicznego, pedagogicznego, rodzinnego, socjalnego, prawnego
nr wew. 36,43 budynek "Oaza Aktywności"

SEKCJA FINANSOWA

Główny księgowy
Kopczyńska Dagmara
nr wew. 50, pokój nr 8

Główny specjalista ds. finansowych
Kabut Katarzyna
nr wew. 39, pokój nr 9

Starszy inspektor ds. księgowości
Gąsecka Justyna
nr wew. 39, pokój nr 9

Inspektor
Kłosok Aneta
nr wew. 39, pokój nr 9

Załatw sprawę przez internet


Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP) jest narzędziem, które udostępnia obywatelom usługi administracji publicznej przez Internet. System ten daje możliwość załatwienia spraw urzędowych z dowolnego miejsca, w dowolnym czasie.
Aby skorzystać z systemu proszę wejśc na stronę: ePUAP
(strona otworzy się w nowej zakładce)

logo 2

PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE – PUNKT INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim zaprasza wszystkich mieszkańców Powiatu Wodzisławskiego do skorzystania z bezpłatnych porad:

• Poradnictwo socjalne, rodzinne i zdrowotne - w każdy poniedziałek w godzinach od 14.00 do 18.00
• Poradnictwo rodzinne - w każdy piątek w godzinach od 14.45 do 17.45
• Poradnictwo psychologiczne - dwa wtorki w miesiącu w godzinach od 15.00 do 19.00
• Poradnictwo prawne - raz w miesiącu w godzinach od 16.00 do 18.00

Porady odbywają się w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim, parter, pok. nr 13

Osoby zainteresowane poradnictwem proszone są o umówienie wizyty osobiście lub telefonicznie w kancelarii Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim (parter, pok. nr 1) pod nr tel. 32 455-14-30, 32 410-73-59 wew. 36 lub 43.

Zapraszamy do kontaktu!

Jeśli doświadczasz przemocy skontaktuj się z pracownikami Powiatowego Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim pod numerem telefonu: 32 455 60 32.