Aktywnie w ramach treningu umiejętności spędzania czasu wolnego 

Trening ma na celu kształtowanie umiejętności i zachęcenie do aktywnego spędzania czasu wolnego

 

     Trening ma na celu kształtowanie umiejętności i zachęcenie do aktywnego spędzania czasu wolnego oraz stwarzanie możliwości rozwijania własnych zainteresowań  poprzez rożne formy zajęć. W tym zakresie rozbudzamy zainteresowania uczestników poprzez m.in. udział rekreacji ruchowej na krytej pływalni. Aktywność ruchowa ma korzystnie wpływać na sprawność motoryczną naszych uczestników i w konsekwencji pozytywnie oddziaływać na ich zdrowie fizyczne i psychiczne. Aktywność fizyczna jest bowiem niezbędnym elementem zdrowego stylu życia.