Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

flaga godlo

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim przystąpiło do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego.

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobami z niepełnosprawnością dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Świadczenia usług opieki wytchnieniowej będą realizowane w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.


Adresatami Programu są:

Członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  2. osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Całkowita wartość Programu to kwota 78.336,00 złotych, która w całości finansowana jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.