Program „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek
Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

flaga godlo

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim przystąpiło do Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego.
Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami z niepełnosprawnością. Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa tym zakresie. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobami z niepełnosprawnością dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych. Świadczenia usług opieki wytchnieniowej będą realizowane w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Adresatami Programu są:

Członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad:
1) dziećmi do ukończenia 16 roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności,
2) osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej.

Całkowita wartość Programu to kwota 127 296,00 złotych, która w całości finansowana jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.